Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
  • Verbale- en non-verbale communicatie
  • Inzicht in eigen gedrag en dat van anderen
  • Communicatiemethodes
  • Kenmerken van agressief gedrag
  • Agressie voorkomen en bestrijden
  • Vaardigheden om met agressie om te gaan
  • Effectief omgaan met stress en stresssituaties voorkomen
  • Bijdragen aan het imago van het bedrijf door houding en gedrag
  • Noodsituatie kunnen beoordelen
  • Bewust zijn van fysieke risico's

Voor wie?

Deelnemer die willen leren hoe om te gaan met agressie.

Wat u verder nog moet weten

Tijdens werkzaamheden krijgen chauffeurs steeds meer te maken met situaties waarin sociale veiligheid een rol speelt. Daarnaast is de chauffeur het visitekaartje van het bedrijf en is het van belang dat deze op een goede, duidelijke en volledige manier communiceert. Het is daarom belangrijk dat een chauffeur met voldoende zelfvertrouwen op pad gaat en weet hoe conflictsituaties voorkomen kunnen worden.  Tijdens de eendaagse training Sociale veiligheid en omgaan met agressie leert de chauffeur conflictsituaties herkennen, te voorkomen en om te gaan met agressie.

Voor deze training kunnen zeven theorie-uren voor Code 95 worden geregistreerd.