Privacyverklaring

Via de Privacyverklaring kunt u lezen hoe Trainingscentrum Crescendo omgaat met persoonsgegevens. Er wordt gehandeld binnen de regels van de Europese Privacywetgeving – Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Waarbij Trainingscentrum Crescendo nadrukkelijk rekening houdt met een ieder zijn/haar privacy.

Privacyverklaring:

Trainingscentrum Crescendo heeft gegevens van u in beheer of verwerkt gegevens van u, wanneer u zelf u gegevens heeft ingevuld via het contact formulier op de website, het aanmeldformulier of als u van een van onze andere diensten gebruik heeft gemaakt.

Trainingscentrum Crescendo verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • BSN (indien van toepassing)
 • Certificaat gegevens

Waarom heeft Trainingscentrum Crescendo deze gegevens nodig?

Trainingscentrum Crescendo verwerkt uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld een aanmelding van een opleiding. Verschillende exameninstanties/bureaus willen dan namelijk uw persoonsgegevens ontvangen om op basis hiervan een persoonsgebonden certificaat op te stellen.

Daarnaast gebruikt Trainingscentrum Crescendo uw gegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daarom verzoekt of om uitnodigingen en/of nieuwsbrieven te versturen indien u dit aan ons vraagt.

Tot slot kan Trainingscentrum Crescendo uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoelang bewaart Trainingscentrum Crescendo uw persoonsgegevens?

Trainingscentrum Crescendo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Indien u wenst dat Trainingscentrum Crescendo uw opleidingsgegevens blijft beheren bewaren wij deze zolang ze geldig zijn. Na de verloopdatum zullen deze worden vernietigd indien u niet meer gebruik wenst te maken van ons Opleidingscentrum.

Indien er alleen contact is geweest, maar er niet gebruik wordt gemaakt van onze diensten zullen wij u gegevens niet langer dan nodig bewaren.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met andere partijen?

Trainingscentrum Crescendo verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een dienst voor of met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van gegevens aan het examenbureau of wanneer u ons toestemming geeft om uw gegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld uw werkgever of een andere belanghebbende partij.

Kan ik mijn eigen gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft ten alle tijden recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@traincrescendo.nl met als onderwerp inzage/correctie/verwijdering persoonsgegevens.

Volgens de AVG-wetgeving ontvangt u binnen 1 maand bericht. Trainingscentrum Crescendo streeft er naar om zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren. streeft er naar om zo snel mogelijk, binnen 5 werkdagen, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging van de persoonsgegevens?

Trainingscentrum Crescendo neemt de bescherming van u gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijzigingen en onbevoegde toegang te voorkomen, door middel van een verwerkingsregister.

De website van Trainingscentrum Crescendo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen terecht komen.

Mocht u toch de indruk hebben dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of wilt u meer informatie over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens? Dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen via:

Trainingscentrum Crescendo
Neutronweg 1
1627 LG Hoorn

E  info@traincrescendo.nl
M  +31 229 – 729 430

KvKnr. : 64730646
BTWnr. : NL.8558.04.920.B01

WordPress development door Webstation