Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
 • Wet- en regelgeving
 • Toezicht en opsporing
 • Gevaarlijke eigenschappen
 • Indeling en herkenning
 • Documenten
 • Vrijstelling
 • Verpakking
 • Etikettering
 • Samen ladings- en scheidingsvoorschriften
 • Kenmerken voertuigen en containers
 • Laden en lossen
 • Beveiliging
 • Regels voor het vervoer
 • Uitrusting
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Maatregelen bij ongevallen
 • Brand en brandbestrijding

Voor wie?

Chauffeurs die rijden met gevaarlijke stoffen en hun ADR basis al hebben behaald.

Wat u verder nog moet weten

Tijdens de tweedaagse training ADR herhaling wordt de stof die tijdens de opleiding ADR basis in een iets hoger tempo herhaald. Door de herhalingstraining te volgen, wordt de kandidaat op een goede manier voorbereid op het examen. Het examen vindt plaats bij het CBR. Na het behalen van het examen is het certificaat weer 5 jaar geldig.

Voor deze training kunnen 14 theorie-uren voor Code 95 worden geregistreerd.