Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
  • Defensief rijden
  • Schadeformulieren
  • Kijken, observeren en concentreren
  • Rijtechniek
  • Spiegelstand en het stellen van spiegels
  • Kennis, attitude en chauffeursgedrag
  • Staat van het voertuig en brandstofgebruik
  • Controle houden op manoeuvreren met het voertuig
  • Voorkomen van ongevallen en terugdringen van schades (schadepreventie)
  • Weersomstandigheden

Voor wie?

Deelnemers die schades willen voorkomen.

Wat u verder nog moet weten

Schade kost in alle gevallen veel geld en tijd. Negen van de tien keer kan schade worden voorkomen. Tijdens de eendaagse praktijktraining Rij-optimalisatie vergroot de deelnemer de kennis over schadepreventie en defensief rijden.

Voor deze training kunnen ook zeven praktijk-uren voor Code 95 worden geregistreerd.