Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
  • De eerste veiligheidsmaatregelen, 4 V's
  • Wet en regelgeving
  • Zwaailichtdiscipline
  • Meldingsprocedures
  • Hoe te werk te gaan als hulpverlener
  • Communicatie
  • Beveiliging incidenten op rijbaan met één- en tweezijdig aanrijdgevaar
  • Gebruik vluchtstrook
  • Het risico van gevaarlijke stoffen

Voor wie?

Hulpverleners bij calamiteiten

Wat u verder nog moet weten

Je eigen veiligheid staat altijd voorop, ook als je hulpverlener bent bij incidenten en calamiteiten.

Medewerkers van onder andere: calamiteiten aannemers, wegbeheerders, verkeerstechniekpartijen, verkeersregelaars bedrijven, bergers en aanverwante service diensten kunnen ook hulp verlenen. Hiervoor hoeft men niet altijd te wachten op nood hulpdiensten, echter moet dit wel veilig gebeuren. Hiervoor is een landelijke richtlijn opgesteld, de richtlijn REVI – Incident Management, waarin alle zaken rondom Incident Management beschreven staan.

Incident Management (allround IM hulpverlener) heeft als doel om met maatregelen ervoor te zorgen dat een weg zo snel mogelijk weer vrij is na een incident of calamiteit. Hiervoor is de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten noodzakelijk! Hoe bereik je een effectieve samenwerking?  Dit doen we door prioriteiten te stellen, helder en eenduidig te communiceren en vooral zorgen voor de eigen veiligheid!