Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
  • Risico's bij blootstelling aan vervuiling
  • Afwijkende situaties en onvoorziene omstandigheden herkennen

Voor wie?

Alle operationele medewerkers (o.a. grondwerkers, machinisten, chauffeurs en monteurs) die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in of met verontreinigde grond, grond (water of baggerspecie. Dit geldt ook voor medewerkers van (nuts) bedrijven die mogelijk in aanraking komen met verontreinigde grond.

Wat u verder nog moet weten

Over risico’s en maatregelen bij werkzaamheden in, of met verontreinigde grond, (grond)water  of baggerspecie heeft een werkgever de verantwoordelijkheid voldoende voorlichting en onderricht te geven aan zijn werknemers. Deze cursus geeft invulling aan de verplichte voorlichting en onderricht naar medewerkers.

De deelnemer heeft na afloop van de eendaagse training OPM voldoende praktische basiskennis om op een verantwoorde manier om te gaan met mogelijke risico’s van blootstelling. Daarnaast weet de deelnemer afwijkende situaties en onvoorziene omstandigheden te herkennen en te melden bij de direct verantwoordelijke.