Crescendo cursus OPM – Operationeel medewerker

OPM – Operationeel medewerker

OPM – Operationeel medewerker

Ten aanzien van risico’s en de maatregelen bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)wat of baggerspecie heeft een werkgever de verantwoordelijkheid voldoende voorlichting en onderricht te geven aan zijn werknemers. Deze cursus geeft invulling aan de verplichte voorlichting en onderricht naar medewerkers conform de Arbowet.

Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • Risico's bij blootstelling aan vervuiling
  • Afwijkende situaties en onvoorziene omstandigheden herkennen

Voor wie?

Alle operationele medewerkers (o.a. grondwerkers, machinisten, chauffeurs en monteurs) die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in of met verontreinigde grond, grond (water of baggerspecie. Dit geldt ook voor medewerkers van (nuts) bedrijven die mogelijk in aanraking komen met verontreinigde grond.

Wat moet u verder nog weten?

De OPM-cursus is bestemd voor alle operationele medewerkers (o.a. grondwerkers, machinisten, chauffeurs en monteurs) die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in of met verontreinigde grond, grond (water of baggerspecie. Dit geldt ook voor medewerkers van (nuts) bedrijven die mogelijk in aanraking komen met verontreinigde grond.

De deelnemer heeft na afloop van de training voldoende praktische basiskennis om op een verantwoorde manier om te gaan met mogelijke risico’s van blootstelling. Daarnaast weet de deelnemer afwijkende situaties/onvoorzien omstandigheden te herkennen en te melden bij de direct verantwoordelijke.

Conform de CROW 400 dient er een minimale instructieduur van 4 uur te zijn geweest echter is een volledige dag vaak geen overbodige luxe.

Inschrijven voor deze cursus:

Voor deze cursus zijn er momenteel geen data gepland.
Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Deze cursus start op
de volgende data:

Momenteel geen datum voor deze cursus beschikbaar.

Zit er geen mogelijkheid voor je bij of is er behoefte aan een in company training neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag mee!

Onze planning is nu zo flexibel dat we wekelijks, in overleg, alle TCVT opleidingen kunnen verzorgen. Neem contact met ons op, wij helpen u graag!

Voor meer informatie over onze cursussen of algemene informatie kunt u ons bellen op nummer: +31 229 729 430. Of een reactie plaatsen in het contactformulier.