Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
  • Crow 400

Voor wie?

Leidinggevende die werkzaam is in vervuilde grond en in het bezit van een DLP-certificaat dat binnenkort verloopt.

Wat u verder nog moet weten

Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie op een project moet leidinggevende beschikken over voldoende kennis  op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne.

Bij werken in verontreinigde bodem geeft de DLP invulling aan de maatregelen die zijn opgenomen in het V&G-plan uitvoeringsfase/plan van aanpak. De DLP verzorgt hiervoor de noodzakelijke veiligheidskundige registraties.

Deze cursus zal worden afgesloten met een (extern) examen volgens de eind- en toetstermen van de CROW-publicatie 400.

Tijdens de eendaagse DLP Herhaling wordt de stof in een iets sneller tempo behandeld, omdat deze bij de deelnemers reeds bekend is. Ze weten hoe een examen verloopt en welke vragen zij kunnen verwachten. De training wordt afgesloten met een examen.