Crescendo cursus Inspectie hijsgereedschappen

Inspectie hijsgereedschappen

Inspectie hijsgereedschappen

Hijsgereedschappen zijn belangrijke gereedschappen die regelmatig dienen te worden gecontroleerd, geïnspecteerd en of gekeurd.
De gebruiker is degene die hijsgereedschappen vóór gebruik controleert. De inspecteur/deskundige voert namens de eigenaar van het hijsgereedschap de verplichte jaarlijkse inspectie uit. De keurmeester keurt kettingwerk en speciale hijsgereedschappen zoals vloerenklemmen en platenklemmen conform de richtlijnen en is als zodanig een specifieke taak voor een persoon die de opleiding van keurmeester heeft volbracht. Voor het inspecteren van hijsgereedschap zoals de Arbowet voorschrijft kan een eigen medewerker worden ingezet. Deze heeft een training gevolgd waarin hijsgereedschappen breeduit worden behandeld in alle facetten. Onderhoud, inspectie en kleine reparaties kan deze persoon zonder probleem uitvoeren. De kennis is boven gebruikersniveau echter niet met de onafhankelijkheid zoals we van een keurmeester moeten verwachten. De training “inspectie hijsgereedschap” is een training waarin het inspecteren van hijsgereedschappen specifiek wordt behandeld. De deelnemer heeft na deze training de kennis en kunde om alle voorkomende hijsgereedschappen te inspecteren. Men kan met de opgedane kennis de hijsgereedschappen van de werkgever of van derden beoordelen en rapporteren. Deze training wordt bij Crescendo periodiek verzorgd en onze zeer ervaren trainer is hierbij een inspiratiebron voor de deelnemers.

Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • Wet- en regelgeving
  • Specifieke kennis materialen
  • Toepassingen en de verschillende gebruiksfactoren

Voor wie?

Deelnemers die hijsgereedschappen willen gaan inspecteren.

Wat moet u verder nog weten?

De theoretische kennis op het gebied van wet- en regelgeving is een belangrijk eerste deel van de training. Daarna gaat de training over de specifieke kennis van materialen, toepassingen en de verschillende gebruiksfactoren.

De deelnemers gaan ook op een praktische wijze diverse hijsgereedschappen zelf beoordelen/inspecteren en leren op deze wijze verder te kijken dan de standaard gebruiker. Uiteraard dient dit gerapporteerd te worden op de juiste wijze.

Het doel van de training is om schades en ongevallen met hijsgereedschappen te vermijden en het bewustzijn van de medewerker op het gebied van hijsgereedschap te vergroten. Duur van deze cursus is 2 dagen.

Inschrijven voor deze cursus:

Inschrijven
Inschrijven:
Inspectie hijsgereedschappen

Deze cursus start op
de volgende data:


Zit er geen mogelijkheid voor je bij of is er behoefte aan een in company training neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag mee!

Onze planning is nu zo flexibel dat we wekelijks, in overleg, alle TCVT opleidingen kunnen verzorgen. Neem contact met ons op, wij helpen u graag!

Voor meer informatie over onze cursussen of algemene informatie kunt u ons bellen op nummer: +31 229 729 430. Of een reactie plaatsen in het contactformulier.