Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
  • Wet- en regelgeving
  • Specifieke kennis materialen
  • Toepassingen en de verschillende gebruiksfactoren

Voor wie?

Deelnemers die hijsgereedschappen willen gaan inspecteren.

Wat u verder nog moet weten

De gebruiker is degene die hijsgereedschappen vóór gebruik controleert. De inspecteur voert namens de eigenaar van het hijsgereedschap de verplichte jaarlijkse inspectie uit. De keurmeester keurt kettingwerk en speciale hijsgereedschappen conform de richtlijnen van EKH bedrijven. Het keuren van vloerenklemmen, platenklemmen ect. is een specifieke taak voor een persoon die de opleiding van keurmeester heeft volbracht. Voor het inspecteren van hijsgereedschap volgens de Arbovoorschriften kan een eigen medewerker worden ingezet. Deze heeft een training gevolgd waarin hijsgereedschappen in alle facetten worden behandeld. Onderhoud, inspectie en kleine reparaties kan deze persoon zonder probleem uitvoeren. Medewerker stapt tijdens de controle uit rol van gebruiker en stelt zich op als inspecteur.

Tijdens de training Inspectie hijsgereedschappen wordt het inspecteren van hijsgereedschappen specifiek behandeld.  Deelnemer heeft na deze training de kennis en kunde om alle voorkomende hijsgereedschappen te inspecteren. Medewerker kan met de opgedane kennis de hijsgereedschappen van werkgever of van derden beoordelen en rapporteren. Deelnemers beoordelen en inspecteren in de praktijk verschillende hijsgereedschappen. Ze leren tijdens deze training verder te kijken dan een standaard gebruiker. De bevindingen in het praktijkgedeelte moeten op correcte wijze worden gerapporteerd.

Het doel van deze training: Schades en ongevallen met hijsgereedschappen vermijden en het bewustzijn op het gebied van hijsgereedschap vergroten.

Deze eendaagse training wordt bij Crescendo periodiek verzorgd.  Onze ervaren trainer is hierbij een inspiratiebron voor de deelnemers.

 

Deze cursus start op de volgende data:

  • 07/02/2023 - 08-02-2023 - Hoorn

Zit er geen mogelijkheid voor je bij of is er behoefte aan een in company training neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag mee!

Inschrijven voor deze cursus >>