Hijsbegeleider/Rigger TCVT W408

Deze 3-daagse opleiding is voor personen die regelmatig tot continue met het uitvoeren en begeleiden van hijswerkzaamheden bezig zijn. Met praktijkgerichte training wordt de vereiste kennis en kunde bijgebracht om uw medewerkers vakbekwame hijsbegeleiders te laten zijn. Een must voor medewerkers in de petrochemie, bouw, logistiek en industrie.

De opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk TCVT examen waarna men, bij positief resultaat, in het bezit komt van een TCVT certificaat Hijsbegeleider/Rigger.

Bekijk cursus

TCVT Funderingsmachine Klein

Sinds 2013 is het voor machinisten/bedieners van kleine funderingsmachines verplicht om een TCVT certificaat Funderingsmachine Klein te bezitten. Een funderingsmachine valt in de categorie klein wanneer deze minder weegt dan 30 ton en kortere elementlengtes verwerkt dan 10 meter of als machine lager is dan 10 meter. Onder deze noemer vallen ook medewerkers die zich bezighouden met bronbemaling en verticale drainages.

Bekijk cursus

TCVT Funderingsmachine Groot

Een 10 daagse opleiding waarin de cursist theoretisch en praktisch wordt geschoold om aan het einde van de opleiding het TCVT examen af te kunnen leggen.

Bekijk cursus

TCVT Bijscholing funderingen

TCVT certificaathouders zijn verplicht om tijdens de geldigheidsduur van het certificaat om aan de bijscholingsplicht te voldoen. Wanneer hieraan niet wordt voldaan moet de certificaathouder een theorie-examen af leggen om een nieuw certificaat te kunnen verkrijgen.

Bekijk cursus

TCVT Bijscholing machinisten

TCVT certificaathouders van mobiele kranen, (mobiele) torenkranen, verreikers, autolaadkranen, hijsbegeleiders en grondverzetmachines met hijsfunctie dienen aan de bijscholingseisen te voldoen om na de geldigheidsduur van het certificaat voor hercertificering in aanmerking te komen.

Bekijk cursus

Hoogwerker (diverse opleidingen)

Werken met een hoogwerker is niet zonder gevaar. Kennis van de machine en een juiste uitvoering van de werkwijze dragen in belangrijke mate bij aan de veiligheid van de werknemer en de specifieke werkzaamheden.

Crescendo biedt zowel de interne opleiding 'Werken met de hoogwerker' als de SOG opleiding inclusief een offcieel onafhankelijk examen.

Bekijk cursus

Teambuilding

Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder! Door samen met alle werknemers te kijken naar het eigen functioneren kan de kwaliteit en efficiency aanzienlijk worden verbeterd. Samenwerken wordt een feestje als we duidelijk hebben wat er van ieder wordt verwacht!

Zeker in deze, steeds snellere tijd veranderen afdelingen en bedrijven steeds sneller. En juist in die verandering is samenwerking essentieel.

Bekijk cursus

Heftruck certificaat

De opleiding is gericht op de beroepspraktijk waarbij de mix van theorie met praktijkoefeningen een leuke en vooral leerzame cursus maakt.

Bekijk cursus

Aanslaan van lasten (Algemeen)

Hijsen van lasten is een risicovolle taak. Veel werknemers blijken onvoldoende kennis te bezitten om deze taak veilig en verantwoord uit te voeren. Kennis van de hijsgereedschappen, afkeurnormen en aanslagwijzen worden op een praktische en gedegen wijze bijgebracht.

Bekijk cursus