TCVT RA

TCVT RA

Heeft u al uw gegevens opgegeven aan TCVT RA?

Zoals bekend gaat het bekende TCVT certificaat veranderen in een TCVT RA registraat waarbij ook het bekende praktijkregistratie boekje gaat verdwijnen. In plaats daarvan wordt een digitale pas ingevoerd waarop diverse zaken kunnen worden gezet. Uiteraard is uw registratienummer van TCVT RA hierop vermeld inclusief een digitale pasfoto.  Tevens kunnen ook andere certificaten op deze pas worden vermeld wat de hoeveelheid pasjes per persoon flink kan verminderen.

Momenteel is er veel verwarring door een mail welke door TCVT RA is verzonden met een verzoek om persoonlijke gegevens. Voor veel personen een onbegrijpelijke mail aangezien men vanuit TCVT RA kennelijk wel de mailgegevens had en toch vraagt om de gegevens. De reden ligt iets anders.
TCVT en TCVT RA zijn strikt genomen eigenlijk 2 verschillende organisaties. Men kan niet gewoon de gegevens van duizenden mensen even overhevelen van de ene naar de andere organisatie. In het kader van privacywetgeving is dat absoluut niet toegestaan. Daarom vraagt TCVT RA om de gegevens omdat men graag wil weten waar de nieuwe pas toe gestuurd kan worden en wat de actuele contactgegevens zijn van de certificaathouders.
Belangrijk voor beide partijen is een correcte uitwisseling van de gegevens. Het verzoek betreft de persoonlijke gegevens zoals:

  • volledige naam
  • geboortedatum en plaats
  • huidig adres
  • TCVT certificaatnummer
  • ID bewijs ( geen kopie ) soort, nummer en geldigheidsduur (Bijvoorbeeld Rijbewijsnr. 12345 datum afgifte 1-1-2018)

Stuur aub geen kopie van een legitimatiebewijs !!

De gegevens kunt u verzenden naar: kantoor@tcvt-ra.nl

U dient na ontvangst van de pas deze nog wel te activeren

Er zijn aan het tussentijds omzetten van certificaat naar registraat voor de personen geen extra kosten verbonden, deze zijn voor rekening van TCVT.
Wanneer de normale geldigheid verloopt na 5 jaar zijn de kosten uiteraard wel voor de houder van het certificaat/registraat

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie?

WordPress development door Webstation