Onlangs heeft men vanuit TCVT en DNVGL besloten dat personen die in het verleden een MKR certificaat hebben “gekocht”, welke vanaf 1 januari 2013 niet meer kon worden verlengd, éénmalig in de gelegenheid te stellen het officiële MK certificaat te behalen. Een bijzondere actie aangezien vanaf januari 2013 steeds werd gecommuniceerd dat het MKR certificaat per 1-1-2013 niet meer bestond en dus niet meer kon worden verlengd. Het certificaat is vooral binnen de funderingsbranche een zeer bekend certificaat, omdat het naast het funderingscertificaat werd gebruikt om het grijze gebied omtrent vraagstuk hijsen van palen en materieel te beantwoorden. Men “kocht” het certificaat na het behalen van het funderingscertificaat. Hierbij was heel veel beroering onder de certificaathouders met MKR, omdat velen in meer of mindere mate hijswerk verrichtten en dat niet meer zouden mogen doen.

Aan het nieuwe besluit, om deze personen de unieke kans te geven het MK certificaat te behalen, hangt één specifieke eis: het afleggen van een praktijkexamen TCVT MK (mobiele kraan). Dat betekent dat men op een telescoopkraan een aantal praktijkopdrachten moet uitvoeren, inclusief het beantwoorden van een groot aantal mondelinge vragen over gebruik en afkeur hijsgereedschap, opstellen van de machine, berekenen van lasten en het veilig uitvoeren van de hijsklus. Er is geen schriftelijk theorie-examen echter wel de noodzakelijke controle van kennis met mondeling gestelde vragen.

Trainingscentrum Crescendo (traincrescendo.nl) is gestart met inschrijvingen om de MKR certificaathouders te begeleiden naar het af te leggen praktijkexamen. Nu wordt het lastig om vooraf vast te stellen hoe snel iemand voldoende is voorbereid op examen. Daarom heeft Crescendo de keuze uit een 3-daagse en een 5-daagse training. De 3-daagse betekent een korte training voor personen die de nodige (praktijk)ervaring al hebben en de mogelijke examenopdrachten snel onder de knie hebben. Deze is af te raden voor personen die niet heel regelmatig hijswerk verrichten. In praktijk is men 2 dagen aan het oefenen en de 3e dag is gepland voor het examen. De 5 -daagse training geeft uiteraard meer ruimte en tijd om goed voorbereid naar het examen toe te werken.

De eis die vanuit TCVT en DNV hierbij is gesteld dat de aanmelding en het examen voor een vastgestelde datum moet zijn uitgevoerd. U kunt hiervoor de site van TCVT raadplegen of contact opnemen met Trainingscentrum Crescendo (joop@traincrescendo.nl).