Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
  • Crow 400

Voor wie?

Leidinggevende op projecten met zwaar verontreinigde grond.

Wat u verder nog moet weten

Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dienen leidinggevenden op een project over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne.

Bij werken in verontreinigde bodem geeft de DLP invulling aan de maatregelen die zijn opgenomen in het V&G-plan uitvoeringsfase/plan van aanpak. De DLP verzorgt hiervoor de noodzakelijke veiligheidskundige registraties. De inzet van DLP R is volgens de richtlijn voor de zwaardere veiligheidsklassen rood of zwart. Ten opzichte van de reguliere DLP worden er bij de DLP R alleen extra eisen gesteld voor het uitvoeren van de luchtkwaliteitsmeting.

De tweedaagse cursus DLP R wordt afgesloten met een examen volgens de eind- en toetstermen van de CROW-publicatie 400.