Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
  • Wat zijn gevaarlijke stoffen
  • Gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen
  • Hoe herken je een gevaarlijke stof?
  • Risicovolle handelingen
  • Risico's van werken met gevaarlijke stoffen
  • Opslag
  • Handelen bij incidenten
  • Wat doet een werkgever?

Voor wie?

Iedereen die te maken heeft met gevaarlijke stoffen

Wat u verder nog moet weten

ADR Bewustwordingstraining U49-1

Wordt er binnen uw bedrijf met gevaarlijke stoffen gewerkt?

Vervult uw bedrijf een of meer rollen van afzender, geadresseerde, vervoerder, belader, verpakker, vuller en/of losser van gevaarlijke (afval) stoffen?                                                                    Dan is het ADR van toepassing.

Minimaal moet uw medewerker de algemene bewustwordingscursus gevaarlijke stoffen hebben gevolgd. Deze opleiding heeft tot doel uw medewerkers bewust te maken van de veilige behandeling- en noodprocedures. Deze opleiding voldoet aan de ADR-eisen voor Awareness 1.3.